STRONA GŁÓWNA

 

Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:

 

KONTAKT
Program Erasmus+
Dyżur w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju 016
geoera@ext.amu.edu.pl

CONTACT
Erasmus+ Programme
Duty hours every Tuesday from 9:00 to 15:00 in room 016
geoera@ext.amu.edu.pl