AKTUALNOŚCI

Erasmus+, nabór na studia 2020-21, wyniki drugiej rekrutacji

26.03.2020
Szanowni Państwo,
W załączonych poniżej plikach znajdziecie Państwo: wyniki rekrutacji na studia Erasmus+ na rok akademicki 2020/21oraz listę miejsc, które pozostały wolne po drugiej rekrutacji.

1. Jeśli ktoś z Państwa chce zrezygnować z przyznanego miejsca, lub wymienić ja na inne (które pozostało nadal wolne po drugiej rekrutacji, jest odpowiednie dla danego kierunku studiów, a we wniosku aplikacyjnym nie wzięliście go Państwo pod uwagę) bardzo proszę o przesłanie rezygnacji/chęci wymiany/mailowo, bezpośrednio do mnie do dnia 05.04.2020, na adres erazmgeo@amu.edu.pl

2. Osoby, które nie wzięły udziału w rekrutacji na studia Erasmus+ a są zainteresowane wykorzystaniem grantów, na uczelnie, na których pozostały wolne miejsca, bardzo proszę o kontakt mailowy.

W obu przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja_II_26.03.20_miejsca przyznane
Erasmus_wolne miejsca_26.03.20

Z poważaniem
Joanna Siwiec, Koordynator Erasmus+
erazmgeo@amu.edu.pl

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/21-studia Erasmus+

03.03.2020
Szanowni Państwo,
W załączonych poniżej plikach znajdziecie Państwo: wyniki rekrutacji na studia Erasmus+ oraz listę miejsc, które pozostały wolne po pierwszej rekrutacji.
Wszyscy z Państwa otrzymali miejsca.
Nie wszyscy z Państwa dostali się na uczelnię swojego pierwszego wyboru a spowodowane było to większą liczbą chętnych, niż miejsc którymi dysponujemy na danej uczelni w ramach umowy bilateralnej, ale mam nadzieję, że będziecie Państwo finalnie zadowoleni ze swoich wyborów.
Jeśli ktoś z Państwa chce zrezygnować z przyznanego miejsca, lub wymienić ja na inne (które pozostało nadal wolne po pierwszej rekrutacji, jest odpowiednie dla danego kierunku studiów, a we wniosku aplikacyjnym nie wzięliście go Państwo pod uwagę) bardzo proszę o przesłanie rezygnacji/chęci wymiany/mailowo, bezpośrednio do mnie do dnia 12.03.2020, na adres erazmgeo@amu.edu.pl
Pani Olga Szałata-Żukow, administrator Erasmus+, jest z powodu choroby nieobecna, zatem zwracajcie się Państwo w sprawie rekrutacji bezpośrednio do mnie.
Z poważaniem
Joanna Siwiec
Koordynator Erasmus+
Erasmus+_wyniki rekrutacji_03.03.2020_JS
Erasmus_wolne miejsca po 1-szej rekrutacji_03.03.20_JS

Out of office

W dniach 03-07.02.20 jestem nieobecna.
We wszystkich sprawach Erasmus proszę o kontakt z administratorem Erasmus Panią Olgą Szałatą-Żukow, e-mail: oszalata@amu.edu.pl Biuro Obsługi Studenta, pokój 009 lub z Panią Olgą Brzezińską erazmgeo@amu.edu.pl

3rd till 7th of February I’m out of office. Any Erasmus matters please contact:
Olga Szałata-Żukow,  oszalata@amu.edu.pl , room 009 or Olga Brzezińska erasmus@amu.edu.pl

Joanna Siwiec

Studia Erasmus+2019/20,wyniki po zakończeniu drugiej rekrutacji

29.03.2019
Wszyscy z Państwa, którzy wzięli udział w rekrutacji na studia w programie Erasmus+ mają w systemie Usosweb przyznane wyjazdy na uczelnie zagraniczne. W linkach poniżej znajduje się lista osób wraz z przyznanymi grantami oraz lista miejsc, które pozostały jeszcze wolne po drugiej turze rekrutacji. Wszystkich studentów zainteresowanych wykorzystaniem miejsc, które pozostały wolne po rekrutacji proszę o kontakt mailowy. Jeśli spełnicie Państwo kryteria rekrutacyjne możecie skorzystać z pozostałych po rekrutacji internetowej miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń na konkretną destynację.

 Lista osób, którym przyznano miejsce_2 rekrutacja_29.03.2019  oraz
 29.03. Wolne miejsca po 2 rekrutacji

Joanna Siwiec
Administrator Erasmus+
erazmgeo@amu.edu.pl

Rekrutacja na studia Erasmus+2019/20_wyniki

28.02.2019
W linkach poniżej znajdziecie Państwo:
wyniki rekrutacji:  Erasmus+1_lista_28.02.19 oraz
wolne miejsca, które pozostały po pierwszej rekrutacji: Erasmus+1_wolne miejsca_28.02.2019

Otrzymaliśmy również komunikat Agencji Narodowej:
Mobilności w programie Erasmus+ do/z Wielkiej Brytanii w kontekście brexit
Z komunikatu prasowego KE z 30 stycznia br. jednoznacznie wynika, że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmusa+ 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego” wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później. W świetle powyższych informacji nie należy planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Dotyczy to wszystkich umów KA103, które nie zostały jeszcze zakończone. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy Państwa o tym informować.