REKRUTACJA 2015/2016

Erasmus+ zasady rekrutacji studia_2015-2016

10.07.2015
Erasmus+ zasady rekrutacji_praktyki_2015-2016

20.07.2015
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne STA w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/16:

zasady rekrutacji_Teaching_2015-2016
Staff-Mobility-Agreement-teaching_2015_2016
formularz_STA

20.07.2015
Zasady rekrutacji pracowników administracyjnych na wyjazdy zagraniczne STT w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/16:
zasady rekrutacji_Admin_2015-2016
Formularz zgłoszenia STT