ZASADY FINANSOWE

Rok akademicki 2019/2020:
– stypendia finansowane z programu POWER (zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej)
http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/386106/IMG.pdf
http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/389500/4_warunki-niepelnosprawnosc_2019.pdf
– stypendia Erasmus+: http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/386417/IMG_20190605_0005.pdf

Rok akademicki 2018/2019:
– stypendia finansowane z programu POWER (zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) :
POWER 18-19_zasady finansowe
– stypendia Erasmus+: Zasady finansowe Erasmus+ 2018-19

Rok akademicki 2017/2018:
– stypendia finansowane z programu POWER: POWER 2017-2018 zasady
– stypendia Erasmus: Zasady finansowe_Erasmus+ 2017_18

Rok akademicki 2016/2017:
– stypendia finansowane z programu POWER: POWER_2016_17_zasady finansowania
– stypendia Erasmus+: UAM_zasady finansowania programu Erasmus+

Rok akademicki 2015/2016:
– stypendia finansowane z programu POWER: IMG_0007 , IMG_0008
– stypendia Erasmus+: finans_1 ,finans_2