ZASADY FINANSOWE

Rok akademicki 2018/2019:
– stypendia finansowane z programu POWER (zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) :
4_warunki-niepelnosprawnosc_2018_final
1a_warunki_naboru_2018_final
stypendia Erasmus: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA103_2018_zatwierdzone.pdf

Rok akademicki 2017/2018:
– stypendia finansowane z programu POWER: POWER 2017-2018 zasady
– stypendia Erasmus: Zasady finansowe_Erasmus+ 2017_18

Rok akademicki 2016/2017:
– stypendia finansowane z programu POWER: POWER_2016_17_zasady finansowania
– stypendia Erasmus: UAM_zasady finansowania programu Erasmus+

Rok akademicki 2015/2016:
– stypendia finansowane z programu POWER: IMG_0007 , IMG_0008
– stypendia Erasmus: finans_1 ,finans_2