REKRUTACJA 2016/2017

22.12.2015
ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA STUDIA ERASMUS+, rok akademicki 2016-2017

26.07.2016
ZASADY REKRUTACJI NA PRAKTYKI ERASMUS+, rok akademicki 2016-2017

12.09.2016
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne STA w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017:

Teaching_STA_forlumarz_2016-2017
Rekrutacja_STA
formularz Staff mobility for teaching znajduje się w zakładce: dokumenty do pobrania

12.09.2016
Zasady rekrutacji pracowników administracyjnych na wyjazdy zagraniczne STT w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/17:
Rekrutacja_STT
Staff_STT_formularz_2016-2017