REKRUTACJA 2019/2020

21.10.2019
Zasady rekrutacji studentów i absolwentów na praktyki z programu Erasmus+ na rok akademicki 20119/20:
Erasmus_Zasady rekrutacji_staże_2019_20
Uczelniane zasady finansowe:http://erazmgeo.home.amu.edu.pl/?page_id=384

21.10.2019
Zasady rekrutacji kadry administracyjnej na wyjazdy zagraniczne STT w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20:
Zasady rekrutacji pracownikówa administracyjnych_Erasmus_19-20
STT_fromularz_2019-2020
formularz  Staff mobility for training znajduje się w zakładce: dokumenty do pobrania
Uczelniane zasady finansowania:
http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/392101/IMG_20191003_0002.pdf

18.10.2019
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne STA w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20:
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich_Erasmus+_STA_2019-20
STA_formularz_2019-2020
formularz Staff mobility for teaching znajduje się w zakładce: dokumenty do pobrania
Uczelniane zasady finansowania:
http://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/392101/IMG_20191003_0002.pdf

09.01.2019
Instrukcja złożenia wniosku o stypendium Erasmus: Zasady rekrutacji_studia Erasmus_2019-20