REKRUTACJA 2021/2022

Zasady rekrutacji_studia_Erasmus_ na rok 2021_22

W związku z epidemią COVID-19 oraz wprowadzonymi/i wprowadzanymi na bieżąco/ przez rządy krajów UE obostrzeniami i regulacjami, prosimy, aby studenci poważnie zainteresowani odbyciem praktyk w ramach programu Erasmus+ kontaktowali się bezpośrednio z administratorem Erasmus+, Panią Olgą Szałatą – Żukow, Biuro Obsługi Studenta do 28.02.21.
Proszę wcześniej zapoznać się z informacjami na temat praktyk /zasadami odbywania praktyk: http://erazmgeo.home.amu.edu.pl/?page_id=81